Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Kursusbeskrivelse
ADR Basiskursus VAREMODTAGELSE
for lagerpersonale


Kurset henvender sig til:
Alle ansatte i virksomheden der er beskæftiget med aflæsning, varemodtagelse, indlagring og håndtering samt øvrige opgaver i forbindelse med transport af farligt gods.

Loven kræver:
At alle der medvirker til forsendelse af farligt gods skal uddannes i henhold til de transport-bestemmelser der er gældende for den/de aktuelle forsendelser i henhold til ADR Konventionens kapitel 1.3. Det gælder bl.a. personale der klassificerer, identificerer, pakker, mærker, læsser og aflæsser farligt gods, samt dem der udfylder dokumentation.

Kursusindhold:
Kursets indhold er nøje afstemt i henhold til gældende lovgivning, og indeholder bl.a. følgende emner:
  • Hvad er omfattet af farligt gods lovgivningen
  • Ansvar
  • Identifikation af farligt gods
  • Undtagelser og frimængder
  • Dokumentation der medfølger det farlige gods
  • Afmærkning og påskrifter
  • Aflæsning, håndtering og adskillelse
  • Forholdsregler ved uheld og hændelser

I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset, lægges der stor vægt på at inddrage konkrete situationer og fakta fra kursisternes dagligdag, således at kursisterne sikres det optimale udbytte af undervisningen, ligesom der i udarbejdelsen af kursusmateriale i videst muligt omfang tages udgangspunkt i kendte problemstillinger og rutiner, samt de deltagende kursisters arbejds- og ansvarsopgaver.

Undervisningsmaterialer:
Der undervises efter en kursushåndbog og stofliste samt eksempler og cases fra kursisternes virksomheder. Kurset kan afholdes som virksomhedstilpasset kursus, hvor materialet i videst muligt omfang tilrettes de produkter og situationer der er gældende i den enkelte virksomhed.

Varighed:
Kurset afholdes som et halv eller heldagskursus, afhængig af deltagerantal og aftalt omfang. Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter gennemført kursus/test.

Særlige forhold:
Kurset omfatter ikke de særlige bestemmelser der er gældende for uddannelse af chauffører der transporterer mængder af farligt gods der overstiger frimængderne. Der kræves ingen særlige forkundskaber for at deltage på kurset.