Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Kursusbeskrivelse
ADR Sikkerhedsrådgiver grundlæggende kursus

Kurset henvender sig til:
Medarbejdere hos produktions- og handelsvirksomheder, speditører, vognmænd og andre virksomheder, der sender, modtager, pakker, transporterer og håndterer farligt gods omfattet af sikkerhedsrådgiverbekendtgørelsen (bkg. 543 af 12. juni 2012) som ønsker at forberede sig til sikkerhedsrådgivereksamen.

Forkundskaber:
Kurset går i dybden med den gældende farligt gods lovgivning, hvorfor det må forudsættes at deltagere på kurset som minimum har arbejdet med farligt gods i dagligdagen eller har deltaget på et farligt gods basiskursus.

Loven kræver:
At sikkerhedsrådgivere har bestået den statskontrollerede prøve i henhold til sikkerheds-rådgiverbekendtgørelsens bilag 4. Kurset er således ikke lovpligtigt, men er opbygget med det formål at forberede kursisten til at gennemføre den statskontrollerede prøve.

Kursusindhold:
Kursets indhold er nøje afstemt efter bekendtgørelsens krav til en eksaminand og forbereder kursisten på følgende:
  • At være sikkerhedsrådgiver i henhold til ADR-konventionen og bekendtgørelsen
  • At anvende ADR-konventionen som arbejdsredskab
  • Sikkerhedsrådgiverens forpligtelser i virksomheden
  • Forhold ved hændelser og uheld
  • Supplerende lovgivninger og cirkulærer?
  • Eksamen pensumlisten
  • Disponering af tid og gennemførelse af eksamens to afdelinger
  • Prøveeksamen mulitple choise
  • Prøveeksamen case study – med efterfølgende skriftlig evaluering
Ved afslutningen af kurset, udleveres der en læseplan, og det må forventes at kursisten efterfølgende skal forberede sig inden deltagelse til eksamen.

Undervisningsmaterialer:
Der undervises efter et specielt udviklet lovkompendium og opgavesamling, samt den gældende version af ADR-konventionen og danske bekendtgørelser som anført i eksamenskomisionens literaturliste. Alle materialer udleveres på kurset.

Varighed:
Kurset er et fem dages dagskursus, med start kl. 8.30 og slut kl. 17.00 hver dag.

Øvrige:
Prisen er inkl. diverse kursusmateriale og fuld forplejning under kurset.
Pensummet er meget omfattende, og kursister der ikke har forudgående kendskab til transport af farligt gods, opfordres til at deltage på et 1-dages basiskursus forud for deltagelse på kurset.

 Tilbage til kursuskalender    Tilmeld dig til kurset