Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Kursusbeskrivelse
adr/IMDG Basis kursus

Kurset henvender sig til:
Alle ansatte i afsendervirksomheder, såvel som ansatte hos speditører og rederiagenter, der er beskæftiget med forsendelse af farligt gods som søtransport.

Loven kræver
At alle der medvirker til forsendelse af farligt gods uddannes i henhold til ADR Konventionens kapitel 1.3 og 1.10, samt IMDG Kodens kapitel 1.3. Det gælder bl.a. personale der klassificerer, identificerer, pakker, mærker, læsser og aflæsser farligt gods, samt dem der udfylder dokumentation, såvel som dem der disponerer, booker eller modtager bookinger af farligt gods forsendelser.

Kursusindhold
Kursets indhold er nøje afstemt i henhold til gældende lovgivning, og indeholder bl.a. følgende emner.
  • Hvad er omfattet af farligt gods lovgivningen
  • Ansvar
  • Identifikation af farligt gods
  • Transportdokumentation, skriftlige anvisninger og containerpakkeattest
  • Emballering af farligt gods
  • Afmærkning og påskrifter
  • Af- og pålæsning, sammenlæsning
  • Håndtering og stuvning
  • Forholdsregler ved uheld
  • Sikkerhed
I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset, lægges der stor vægt på at inddrage konkrete situationer og fakta fra dagligdagen, således at kursisterne sikres det optimale udbytte af undervisningen.

Undervisningsmaterialer
Der undervises efter en omfattende kursushåndbog, med cases og eksempler fra dagligdagen. Kursisterne opfordres til at medbringe eksempler fra hverdagen, således at problemstillinger som måtte forekomme i virksomheden bliver gennemgået.

Varighed:
Kurset afholdes som et dagskursus og afsluttes med en test. Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter gennemført test.

Særlige forhold
Kurset er kompetencegivende i henhold til uddannelsesbestemmelserne i ADR Konventionen og IMDG koden. Kurset omfatter ikke de særlige regler der er gældende for førere af køretøjer med farligt gods i mængder der overstiger frimængden. Kurset er ikke kompetancegivende for personale ombord på skibe.