Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Kursusbeskrivelse
ADR Sikkerhedsrådgiver repetitionskursus

Kurset henvender sig til:
Kurset er udarbejdet med baggrund i bekendtgørelse 543 af 12. juni 2012 samt de gældende ADR bestemmelser, og er specielt målrettet mod sikkerhedsrådgivere der skal til repetitionseksamen. Kurset er desuden velegnet til sikkerhedsrådgivere m.m. der ønsker en indsigt i de seneste regelændringer.

Loven kræver:
At eksaminerede sikkerhedsrådgivere deltager på en repetitionseksamen, inden udløbet af en fem års periode fra tidligere sikkerhedsrådgiver eksamen. Man kan deltage på en repetitionseksamen efter udløbet af det fjerde år. Beviset forlænges ved bestået eksamen med yderligere fem år fra den oprindelige udløbsdato.

Kursusindhold:
Kursets indhold er nøje afstemt i henhold til gældende lovgivning, og beredskabsstyrelsens bestemmelser for repetitionseksamen af sikkerhedsrådgivere, og omfatter bl.a.
  • Sikkerhedsrådgiverens opgaver
  • ADR Konventionens anvendelse
  • Nye bestemmelser i ADR
  • National bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
  • Andre relevante lovgivninger for sikkerhedsrådgivere
  • Klasse 1, klasse 7 og tankbestemmelser
  • Eksamensbestemmelser
  • Mulitple choise opgaveløsning
  • Prøveeksamen
I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset, lægges der stor vægt på at bringe kursisterne ajour med den gældende lovgivning, og forberede kursisterne på gennemførelse af repetitionseksamen.

Undervisningsmaterialer:
Der undervises efter et specieludviklet kompendium der sammenfatter den relevante lovgivning såvel som efter ADR-konventionen og relevante bekendtgørelser. Der gennemføres tillige en prøveeksamen udarbejdet på baggrund af de seneste eksamensspørgsmål. Alle materialer er inkluderet i kursusprisen med undtagelse af ADR-konventionen.

Varighed og pris:
Kurset afholdes som et tre-dages dagskursus. For kursusdage henvises til vores web www.cantell.dk. Prisen er inklusive alle materialer og forplejning. Kurset er tillige egnet for større virksomheder og brancheforeninger der ønsker at afvikle kurset i eget regi.

Særlige forhold:
Eksamen afholdes af Beredskabsstyrelsen. Kursisterne skal selv tilmelde sig til eksamen. Tilmelding til eksamen skal ske 8 uger før eksamensdatoen. Følg linket til Beredskabsstyrelsen på vores webside.

 Tilbage til kursuskalender    Tilmeld dig til kurset