Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Kursusbeskrivelse
ADR Udvidet kursus

Kurset henvender sig til:
Personale der har behov for en dybere viden omkring farligt gods, herunder også at ADR-konventionen som opslagsværk, samt med henblik på at kunne tolke og rådgive kolleger og fungere som intern rådgiver/superbruger i forbindelse med transport af farligt gods.

Loven kræver:
At alle der medvirker til forsendelse af farligt gods skal uddannes i henhold til de transport-bestemmelser der er gældende for den/de aktuelle forsendelser i henhold til ADR-konventionens kapitel 1.3. Uddannelsen skal gennemføres på tre niveauer; henholdsvis grundlæggende, funktionsspecifik og sikkerhedsmæssigt.

Kursusindhold:
Kursets indhold er nøje afstemt i henhold til gældende lovgivning, og indeholder bl.a. følgende emner:
  • Opbygning og forståelse farligt gods lovgivningen – ADR-konventionen
  • Ansvar og forpligtelser
  • Identifikation og klassifikation af farligt gods
  • Undtagelser og frimængder
  • Transportdokumentation og tilladelser
  • Afmærkning og påskrifter
  • Aflæsning, håndtering og adskillelse
  • Forholdsregler ved uheld og hændelser
  • Sikkerhed og sikring.

I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset, lægges der stor vægt på at inddrage konkrete situationer og fakta fra kursisternes dagligdag, således at kursisterne sikres det optimale udbytte af undervisningen, ligesom der i udarbejdelsen af kursusmateriale i videst muligt omfang tages udgangspunkt i kendte problemstillinger og rutiner, samt de deltagende kursisters arbejds- og ansvarsopgaver.

Undervisningsmaterialer:
Der undervises efter et specielt udviklet kursuskompendium og opgavesamling, samt den gældende version af ADR-konventionen og danske bekendtgørelser og østersøaftalen.

Varighed:
Kurset er et tredages dagskursus, med start kl. 8.30 og slut kl. 16.30 hver dag. Prisen er inkl. diverse kursusmaterialer og fuld forplejning under kurset.

Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter afsluttet kursus og gennemført test.

Særlige forhold:
Kurset omfatter ikke de særlige bestemmelser der er gældende for uddannelse af chauffører der transporterer mængder af farligt gods der overstiger frimængderne. Der kræves ingen særlige forkundskaber for at deltage på kurset.

 Tilbage til kursuskalender    Tilmeld dig til kurset