Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Kursusbeskrivelse
IATA basic course
Kurset henvender sig til:
Alle ansatte i virksomheden, der er involveret i forsendelser af farligt gods som luftfragt.

Loven kræver:
At alle, der medvirker til en forsendelse af farligt gods, skal uddannes i henhold til IATA DGR kap. 1.5. Det gælder personale, der klassificerer og identificerer, samt dem der pakker, mærker og udfylder dokumentation. 

Kursusindhold:
Kursets indhold er nøje afstemt i henhold til gældende lovgivning, og indeholder bla. følgende emner: 

 • Almindelige bestemmelser
 • Begrænsninger
 • Krav til afsender
 • Klassifikation af farligt gods herunder lithiumbatterier
 • Identifikation af farligt gods
 • Almindelige pakkebestemmelser
 • Specifikke pakkebestemmelser
 • Mærkning og påskrifter
 • Dokumentation
 • Nødprocedurer
 • Generelle bestemmelser 

I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset, lægges der stor vægt på, at indrage konkrete situationer og fakta fra dagligdagen således, at kursisterne sikres det optimale udbytte af undervisningen.

Undervisningsmaterialer:
Der undervises efter den seneste version af IATA Dangerous Goods Regulation, samt eksempler og cases. IATA DGR er ikke inklusive i kursusprisen, men kan lejes i forbindelse med undervisningen.  

Varighed:
Kurset afholdes som et tredages dagskursus, med start fra kl. 8.30 og slut kl. 16.30 hver dag. Prisen er inkl. fri parkering og fuld forplejning under kurset. Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter afsluttet kursus og gennemført prøve. 

Særlige forhold:
Der undervises efter gældende international lovgivning, der er udgivet på engelsk, og det forudsættes derfor, at kursisterne har et vist kendskab til engelsk.

Kurset har en gyldighed på 2 år. Inden udløbet af de to år, skal kursisten deltage på et nyt kursus, for at bevare muligheden for, at kunne deltage i virksomhedens farligt gods-forsendelser med luftfragt.

 Tilbage til kursuskalender    Tilmeld dig til kurset