Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Kursusbeskrivelse
IMDG Udvidet kursus

Kurset henvender sig til:
Alle ansatte i afsendervirksomheder, samt ansatte hos speditører og rederiagenter, der er selvstændigt beskæftiget med forsendelse af farligt gods som søtransport.

Loven kræver
At alle der medvirker til forsendelse af farligt gods uddannes i henhold til IMDG-kodens kapitel 1.3. Det gælder bl.a. personale der klassificerer, identificerer, pakker, mærker, læsser og aflæsser farligt gods, samt dem der udfylder dokumentation, såvel som dem der disponerer, booker eller modtager bookinger af farligt gods forsendelser.

Kursusindhold
Kursets indhold er nøje afstemt i henhold til gældende lovgivning (IMDG 1.3.1.6), og indeholder bl.a. følgende emner.
 • Opbygning af IMDG-koden og anden lovgivningen
 • Lovgivningens krav
 • Anvendelse af stoflister og undtagelser i IMDG
 • Transportdokumentation og containerpakkeattest
 • Emballering af farligt gods og anvendelse af tanke
 • Afmærkning og påskrifter
 • Af- og pålæsning, sammenlæsning
 • Håndtering og stuvning, samt særlige transportforhold
 • Forholdsregler ved uheld
 • Sikring og sikkerhed i forbindelse med transport
 • Kombineret transport
 • Østersøaftale
I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset, lægges der stor vægt på at inddrage konkrete situationer og fakta fra dagligdagen, således at kursisterne sikres det optimale udbytte af undervisningen.

Undervisningsmaterialer
Der undervises efter omfattende kompendium, samt efter seneste gældende IMDG-kode, hvor kursisten med fordel kan medbringe virksomhedens eksemplar. (efter aftale kan der lejes klassesæt).

Varighed:
Kurset afholdes som et tre-dages kursus og afsluttes med en test. Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter gennemført test.

Særlige forhold
Der undervises efter gældende international lovgivning, der er udgivet på engelsk, og det forudsættes derfor, at kursisterne har et vist kendskab til engelsk.

Kurset er kompetencegivende i henhold til uddannelsesbestemmelserne i IMDG-koden for landbaseret personale.

 Tilbage til kursuskalender    Tilmeld dig til kurset