Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Kursusbeskrivelse
Sikkerhedsrådgiver eksamensforberedende RID Kursus

Kurset henvender sig til:
Kursister der har gennemført ADR-eksamensforberedende sikkerhedsrådgiver kursus, eller kursister der har bestået ADR-sikkerhedsrådgivereksamen, og ønsker at deltage på RID-eksamen enten som kombinationseksamen eller på ”ren” RID-sikkerhedsrådgivereksamen.

Forkundskaber:
Kurset er et tillægskursus til Cantell’s ADR-sikkerhedsrådgiver eksamen, som forudsætter tilligere deltagelse på Cantell’s kursus eller lignende kurser efter nærmere aftale.

Loven kræver:
At virksomheder der er beskæftiget med transport af farligt gods med jernbane, skal have en sikkerhedsrådgiver ansat eller tilknyttet, der har gennemført sikkerhedsrådgivereksamen i RID eller kombineret ADR/RID.

Kursusindhold:
Kursets indhold er nøje afstemt efter bekendtgørelsens krav til en eksaminand og forbereder kursisten på følgende:
  • Opbygning af RID.
  • Forskelle mellem ADR og RID
  • Supplerende lovgivninger, bestemmelser for jernbane og cirkulærer?
  • Spørgsmålsvarianter, typer og teknikker
  • Eksamen pensumlisten
  • Disponering af tid og gennemførelse af eksamen.
  • Prøveeksamen mulitple choise
Ved afslutningen af kurset, udleveres der en læseplan, og det må forventes at kursisten efterfølgende skal forberede sig inden deltagelse til eksamen.

Undervisningsmaterialer:
Der undervises efter et specielt udviklet tillægskompendium og opgavesamling, samt den gældende version af RID-konventionen og danske bekendtgørelser som anført i eksamenskomisionens literaturliste. Alle materialer udleveres på kurset, undtaget RID-konventionen.

Varighed:
Kurset er et et-dages dagskursus, med start kl. 8.30 og slut kl. 16.00.

Øvrige:
Prisen er inkl. diverse kursusmateriale og fuld forplejning under kurset.

 Tilbage til kursuskalender    Tilmeld dig til kurset