Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Kursusbeskrivelse
ADR Sikkerhedsrådgiver I PRAKSIS

Kurset henvender sig til:
Sikkerhedsrådgivere i virksomheder, der ønsker at videreuddanne sig, og tilegne sig en mere specifik viden om virket som sikkerhedsrådgiver i praksis, herunder hvorledes sikkerhedsrådgiverens opgaver implementeres i virksomheden.

Loven kræver:
At virksomheder, der har tilknyttet en sikkerhedsrådgiver, sikrer at sikkerhedsrådgiveren reelt gives mulighed for - og reelt er i stand til - at varetage sine opgaver i virksomheden.

Kursusindhold:
Kursets indhold omfatter en gennemgang af sikkerhedsrådgiverens opgaver, herunder praktiske værktøjer og metoder til at opbygge og implementere sikkerhedsrådgiverens funktion i virksomheden. Der arbejdes ligeledes med praktiske cases.

  • Sikkerhedsrådgiverens rolle(r)
  • Ansvar
  • Implementering
  • Opbygning af procedurer
  • Analyse og rapportering af uheld
  • Udarbejdelse og indhold af årsrapporter
  • Udarbejdelse af uddannelsesplaner
  • Tjeklister og tilsyn
  • Sikkerhed og sikring

I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset, lægges der stor vægt på at inddrage konkrete situationer og fakta fra sikkerhedsrådgiverenes dagligdag, således at sikkerhedsrådgiverne sikres det optimale udbytte af kurset, ligesom der i udarbejdelsen af kursusmateriale i videst muligt omfang tages udgangspunkt i kendte problemstillinger og rutiner. Undervisningen veksler mellem plenumundervisning og dialogbaseret undervisning.

Undervisningsmaterialer:
Der undervises efter en omfattende kursushåndbog, ligesom der inddrages cases og eksempler fra dagligdagen.

Varighed:
Kurset afholdes som et heldags dagskursus med start kl. 08.30 og slut kl. 16.30.

Instruktører:
Vores instruktører er alle sikkerhedsrådgivere, med mangeårig erfaring i praktisk sikkerhedsrådgivning.

Særlige forhold:
Kurset er praktisk orienteret, og egner sig ikke som eksamensforberedende kursus med henblik på deltagelse i sikkerhedsrådgivereksamen. Kurset er tænkt som efteruddannelse til allerede uddannede sikkerhedsrådgivere.


 Tilbage til kursuskalender    Tilmeld dig til kurset