Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Kursusbeskrivelse
Tilsyn af håndildslukkere

Kurset henvender sig til:
Personer og virksomheder, der selv ønsker at foretage det lovpligtige tilsyn af håndildslukkere; herunder håndildslukkere der anvendes i produktionslokaler såvel som håndildslukkere på køretøjer, der anvendes til transport af farligt gods.

Loven kræver:
At håndildslukkere efterses mindst én gang årligt i henhold til DS 2320-standarden. Tilsynet skal gennemføres af en sagkyndig person, der har den faglige indsigt i forhold til opgaven, herunder fornødent kendskab til håndildslukkerens opbygning, funktion og virkemåde. Den sagkyndige person skal endvidere have kendskab til de for området gældende love, bekendtgørelser og tekniske forskrifter.

Kursusindhold:
Kursets indhold er nøje afstemt i henhold til DS 2320-standarden, og indeholder bl.a. følgende emner:

  • Love og bekendtgørelser
  • Typer af håndildslukkere
  • Håndildslukkerens opbygning
  • Mærkning af håndildslukkere
  • Skiltning
  • Placering og fastgørelse
  • Praktisk tilsyn

I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset, lægges der stor vægt på at kombinere den teoretiske viden med praktisk gennemgang og tilsyn af forskellige udgaver og modeller af både gyldige og defekte håndildslukkere, således at kursisten er vel klædt på til at udføre tilsyn på egen hånd.

Undervisningsmaterialer:
Der undervises efter en omfattende kursushåndbog med cases og eksempler. Der anvendes tillige en stor variation af forskellige typer og modeller af håndildslukkere som praktiske eksempler.

Varighed:
Kurset afholdes som et 2½-timers dagskursus. Prisen er inkl. diverse kursusmaterialer. Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter gennemført prøve.

Særlige forhold:
Der kræves ingen særlige forkundskaber for at deltage på kurset.

 Tilbage til kursuskalender    Tilmeld dig til kurset