Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Kundeportal
Login
Procedure for identifikation af transporteret farligt gods
6.01
Procedure for kontrol af køretøjer læsset med farligt gods
6
Tjekliste til kontrol af køretøjer/containere læsset med farligt gods over frimængden
7.01
Procedure for uddannelse af medarbejdere
7.02
Registreringsblanket - Uddannelse
8.01
Procedure for uheld og hændelser med farligt gods
9.01
Procedure for udarbejdelse af uhelds- og hændelsesrapporter
9
Hændelses-/uheldsrapport
11.01
Procedure for aftaleindgåelse med fremmed fragtfører
12.01
Procedure for instruktion af medarbejdere
14.01
Procedure for udlevering af farligt gods
14
Tjekliste til kontrol af udlevering af farligt gods over frimængden