Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Kursusbeskrivelse
ADR Basiskursus
for ansatte hos dansk politi.


Kurset henvender sig til:
Alle ansatte hos politiet, såvel politiansatte som civilansatte, der er beskæftiget med af- og pålæsning, håndtering, emballering, forsendelse af koster og affald klassificeret som farligt gods.

Loven kræver:
At alle der medvirker til forsendelse af farligt gods skal uddannes i henhold til de transportbestemmelser der er gældende for den/de aktuelle forsendelser i henhold til ADR Konventionens kapitel 1.3, samt i henhold til kapitel 1.10. Det gælder bl.a. personale der klassificerer, identificerer, pakker, mærker, læsser og aflæsser farligt gods, samt dem der udfylder dokumentation, disponerer eller booker forsendelser med farligt gods.

Kursusindhold:
Kursets indhold er nøje afstemt i henhold til gældende lovgivning samt de opgaver der typisk forekommer på danske politistationer og i politikredsene og indeholder bl.a. følgende emner:

  • Hvad er omfattet af farligt gods lovgivningen
  • Ansvar
  • Identifikation og klassifikation af farligt gods
  • Undtagelser og frimængder
  • Transportdokumentation samt øvrig krævet dokumentation
  • Emballering og sammenpakning
  • Afmærkning og påskrifter
  • Transportbestemmelser.
  • Forholdsregler ved uheld og hændelser
  • Gennemgang af den særligt udarbejde manual indeholdende procedurer og instruktioner for dansk politi i forbindelse med farligt gods.

I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset, lægges der stor vægt på at inddrage konkrete situationer og fakta fra politiets dagligdag, således at kursisterne sikres det optimale udbytte af undervisningen, ligesom der i udarbejdelsen af kursusmateriale i videst muligt omfang tages udgangspunkt i kendte problemstillinger og rutiner, samt de deltagende kursisters arbejds- og ansvarsopgaver.

Undervisningsmaterialer:
Der undervises efter en kursushåndbog og stofliste samt eksempler og cases fra dagligdagen. Kurset afholdes som et "lukket" politikursus, dvs. der kun deltager personale med baggrund i politiets funktioner.

Varighed:
Kurset afholdes som heldagskursus. Der udstedes kursusbevis til alle deltagere efter gennemført kursus/test.

Særlige forhold:
Kurset omfatter ikke de særlige bestemmelser der er gældende for uddannelse af chauffører der transporterer mængder af farligt gods der overstiger frimængderne. Der kræves ingen særlige forkundskaber for at deltage på kurset.

 Tilmeld dig til kurset