Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Void-Gard®
VOID-GARD anvendes til at udfylde eventuelle hulrum i transportenheden således at godset ikke kan forskubbe sig. Udfyldelse af hulrum er nødvendigt for at undgå beskadigelse af godset.

Om VOID-GARD kan nævnes:
- Justerbar
- Omkostningseffektiv
- Tager sekunder at installere
- Genanvendelig
- Fugtstabil til kølevogne
- Ingen risiko for ventilsvigt, brist eller lufttab
- Intet behov for værktøj
- Meget lavt pladskrav til opbevaring

VOID-GARD er et registreret varemærke af Walnut Industries Inc og forhandles eksklusivt af Cantell i Skandinavien og Baltikum. Kontakt os for yderligere information.
 
  TY-GARD

Installationsvejledning

TY-GARD-demovideo (11Mb)

VOID-GARD

VOID-GARD-demovideo (13Mb)