Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
UN-Godkendelser
Klik på nedennævnte link og få adgang til godkendelsesattesterne på emballage

Type Un-godkendelse X,Y,Z Un-godkendelse GV
6/5 3778-AN 5784-AN
16/12
23/17
3779-AN 5785-AN
40/30 3780-AN  5786-AN
65/43
90/60
3761-AN 5787-AN