Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
Kursusbeskrivelse
IATA refresher course

Kurset henvender sig til:
Alle ansatte i virksomheden, der er involveret i forsendelse af farligt gods som luftfragt, og som indenfor de seneste to år har deltaget på et IATA basic- eller refresherkursus.

N.B. Såfremt man ikke har arbejdet med IATA inden for perioden anbefales det, at man tilmelder sig IATA-basickurset.  

Loven kræver:
At alle, der medvirker til en forsendelse af farligt gods, skal uddannes i henhold til IATA DGR kap. 1.5. Det gælder personale der klassificerer og identificerer, samt dem der pakker, mærker samt udfylder dokumentation.

Kursusindhold:
Kursets indhold er nøje afstemt i henhold til gældende lovgivning, og indeholder bla. følgende emner:
 • Almindelige bestemmelser
 • Begrænsninger
 • Krav til afsender
 • Klassifikation af farligt gods
 • Identifikation af farligt gods
 • Almindelige pakkebestemmelser
 • Specifikke pakkebestemmelser
 • Mærkning og påskrifter
 • Dokumentation
 • Nødprocedurer
 • Generelle bestemmelser

I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af kurset, lægges der stor vægt på, at indrage konkrete situationer og fakta fra dagligdagen således, at kursisterne sikres det optimale udbytte af undervisningen. Kurset afholdes efter lektionsplaner anbefalet af IATA, samt i henhold til godkendelse fra Statens Luftfartsvæsen.

Undervisningsmaterialer:
Der undervises efter den seneste version af IATA Dangerous Goods Regulation, samt eksempler og cases. IATA DGR er ikke inklusive i kursusprisen, men kan lejes i forbindelse med undervisningen.

Varighed:
Kurset afholdes som et to-dages kursus, der afsluttes med en skriftlig test. Prisen er inkl. fuld forplejning under kurset. Der udstedes kursusbevis efter bestået test.

Særlige forhold:
Der undervises efter gældende international lovgivning, der er udgivet på engelsk, og det forudsættes derfor, at kursisterne har et vist kendskab til engelsk.

Kurset har en gyldighed på 24 måneder. Inden udløbet af de 24 måneder, skal kursisten derfor deltage et fornyelseskursus, for at bevare muligheden for, at kunne deltage i virksomhedens farligt gods forsendelser med luftfragt. Deltager kursisten på et kursus inden for de sidste 3 måneder af det foregående bevis' udløbsdato, fornyes beviset med 24 måneder fra den oprindelige udløbsdato.

 Tilbage til kursuskalender    Tilmeld dig til kurset