Rådgivning om FARLIGT GODS... Det handler om sikkerhed
NYHEDSBREVE
udsendte nyhedsbreve
Nyhedsbreve Emner
2020  
Nyhedsbrev nr. 105-20 Myndigheder forlænger udløb på beviser i forbindelse med COVID-19
Nyhedsbrev nr. 104-20 Tiltag hos Cantell i forbindelse med Coronavirus COVID-19)
Nyhedsbrev nr. 103-20 Hvordan er det nu med periodisk prøvning af tankvogne?
2019  
Nyhedsbrev nr. 102-19 Hvordan er det med tøris?. Nye regler og overgangsordninger. Bemanding mellem jul og nytår.
Nyhedsbrev nr. 101-19 Krav og tilgængelighed af Test Summery / Prøvningsresumé for lithiumbatterier
Nyhedsbrev nr. 100-19 Kursuskalender 2020, rettelsesblade til stoflisten, oversigt over Significant Changes and Amendments 2020, overgangsperiode for IMDG-koden amdt. 38-16 udløber
Nyhedsbrev nr. 99-19 Overgangsperiode for ADR og RID 2017 ophører, opdatering til BEK 828 af 12. juni 2019
Nyhedsbrev nr. 98-19 Vigtigt om 24-hour Emergency Number, fortolkning af bjærgningsemballager, rettelsesblade til Cantells ADR-stofliste
Nyhedsbrev nr. 97-19 Testresumé ved afsendelse af lithiumbatterier, nyt IATA-kursus kun dækkende lithiumbatterier, personalenyt
Nyhedsbrev nr. 96-19 Nyt om håndildslukkere, ny opfindelse til sikring af tromler på paller, fagmessen Gefahrgut & Gefahrstoff og European Dangerous Goods Days
Nyhedsbrev nr. 95-19 Ny ADR Konvention 2019, nye afmærkninger til lithiumbatterier, nyt IATA-kursus, cat. 1 for shippers og packers
2018  
Nyhedsbrev nr. 94-18 Indlæg på seminar, ændringer til frimængdekørsel i ADR 2019, kursuskalender 2019, bemanding imellem jul og nytår
Nyhedsbrev nr. 93-18 Ny IATA 60th edition, ny IMDG Code 39-18, farligt gods seminar, ny kursuskalender for 2019
Nyhedsbrev nr. 92-18 Farligt gods seminar om ny ADR 2019, krav om 2 mm kant på faresedler bortfalder, transport og hø, personalenyt
Nyhedsbrev nr. 91-18 Farligt gods seminar om ADR-konventionen 2019, Persondataforordning (GDPR)
Nyhedsbrev nr. 90-18 Rettelser til ADR-konventionen, nye og reducerede priser på 10 x 10 cm faresedler, DG AutoCheck - nyt digitalt IATA-system 
Nyhedsbrev nr. 89-18 Rettelser til ADR-konventionen, lithiumbatterier - en dyr affære, brandskabe til beskyttelse af ildslukkere
2017  
Nyhedsbrev nr. 88-17 Personalenyt, sikkerhedsrådgivereksamensdatoer 2018, ny tunnelkategori for Øresundsbron, åbningstider og vagttelefon imellem Jul og Nytår
Nyhedsbrev nr. 87-17 Nyt på personalefronten, IATA Significant Changes and Amendments, kursuskalender for 2018 
Nyhedsbrev nr. 86-17 Cantell søger ny konsulent (printvenlig), transport af farligt gods på Øresund, IATA 59th udgave nu i forsalg, ekstra ADR kapitel 1.3 basiskursus programsat.
Nyhedsbrev nr. 85-17 Tunnelrestriktionskoder er sat i bero på grund af restriktioner fra svensk side, hvem har ansvaret for emballager, IATA - addendum 1
Nyhedsbrev nr. 84-17 Nye tunnelkoder på Øresund, informationsskrivelse fra luftfartmyndighederne vedr. kufferter med sporingsudstyr eller lignende elektronik
Nyhedsbrev nr. 83-17 Ny bekendtgørelse i høring, nye skriftlige anvisninger, Cantell er nu på facebook
Nyhedsbrev nr. 82-17 Rettelsesblade til ADR 2017, bødeforlæg vedr. ADR-dokument vedlagt CMR-fragtbrev, udvalgte nyheder og ændringer fra ADR 2015 til ADR 2017, opdateret trafikinfo-app
Nyhedsbrev nr. 81-17 Lithium Awareness kurser (nyhed), angivelser af mængde i transportdokumter, dekret udstedt af USA's regering 
Nyhedsbrev nr. 80-17 IATA-opdatering til Operator Variations, ikrafttrædelse og overgangsordning af ADR og RID samt nye skriftlige anvisninger 
  Herunder kan du finde tidligere udsendte nyhedsbreve, nyhedsbrevene er fortsat tilgængelige af historiske årsager. Nyhedsbrevene er skrevet ud fra de regler der var gældende på publiseringstidspunktet, vi kan derfor ikke garantere at de beskrevne regler og forhold fortsat er gældende.
2016  
Nyhedsbrev nr. 79-16 ADR-konventionen 2017 næsten trykkeklar, overgangsordning på faresedler, ajourført notat om lithiumbatterier
Nyhedsbrev nr. 78-16 Overgangsordning for faresedler, nyt fra kursusafdelingen inklusive datoer for sikkerhedsrådgivereksamen  i 2017
Nyhedsbrev nr. 77-16 IATA 58th Edition er på lager, "løse" lithiumbatterier, påmindelse om seminar og ADR 2017, mærkning af UN-godkendelse på emballager 
Nyhedsbrev nr. 76-16 Indbydelse til farligt gods seminar om den nye ADR-konvention 2017. Se programmet her og gå til tilmeldingsformular her
Nyhedsbrev nr. 75-16 Rettelsesblad nr. 2 til ADR 2015, nyt kursus for sikkerhedsrådgivere, lidt mere om lithiumbatterier
Nyhedsbrev nr. 74-16 Fortolkning af UN 3509, undtagne mængder med E-koder, Significant changes and amendments to the 58th Edition 
Nyhedsbrev nr. 73-16 Diverse fortolkninger, lightere i overpacks, og Østersøaftalen 
Nyhedsbrev nr. 72-16 Forlænget overgangsordning for faresedler, ADR 2017 og seminar
Nyhedsbrev nr. 71-16 Diverse svar på UN-godkendelser, ADR-konventionen 2017 og seminar
Nyhedsbrev nr. 70-16 Skærpelser i forbindelse med publicering af Addendum II af 26. februar 2016
Nyhedsbrev nr. 69-16 Vigtige, nye ændringer til IATA 57th Edition bla. omkring lufttransport af lithiumbatterier
Nyhedsbrev nr. 68-16 Nye lovgivninger trådt i kraft, beståelsesprocent på sikkerhedsrådgivereksamen, klippekortsordning
2015  
 
Nyhedsbrev nr. 67-15 Nye IATA og IMDG-lovgivninger, IATA-kurser på Sjælland og åbningstider i julen 2015
Nyhedsbrev nr. 66-15 Ny national bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Bekendtgørelse 1223 af 30. oktober 2015
Nyhedsbrev nr. 65-15 Efterskrift vedr. dom om fejeblad, ændringer og tilføjelser i IATA 57. udgave
Nyhedsbrev nr. 64-15 Kursuskalender 2016, fremstillingsmåned på plastemballager, dom i forbindelse med fejeblad
Nyhedsbrev nr. 63-15 Rettelsessider til ADR-konventionen 2015, CLP-mærkning og farligt gods mærkning  
Nyhedsbrev nr. 62-15 Valget - og den nye nationale bekendtgørelse til afløsning af bekendtgørelse 788
Nyhedsbrev nr. 61-15 IATA udsender addendum nr. 2 til IATA DGR 56th edition
Nyhedsbrev nr. 60-15 Mærkning af overpacks
Nyhedsbrev nr. 59-15 Skærpede krav til chauffører idet overgangsordning udløber 30. juni 2015
Nyhedsbrev nr. 58-15 Nye IATA-kurser på Sjælland og IATA-nyt
Nyhedsbrev nr. 57-15 Ændring i Østersøaftalen pr. 1. januar 2015
Nyhedsbrev nr. 56-15 Nye lovgivninger 
2014  
Nyhedsbrev nr. 55-14 Åbningstider i julen og opsyn med transporter af fyrværkeri
Nyhedsbrev nr. 54-14 Seminarindlæg, landsresultat for sikkerhedsrådgivere og distribution af ny lovgivning 
Nyhedsbrev nr. 53-14 Ny kursuskalender for 2015, prisreduktion på faresedler samt nyt på personalefronten
Nyhedsbrev nr. 52-14 Farligt gods seminar - fokus på den nye ADR-Konvention 2015 Invitation til seminar - uaktuelt
Nyhedsbrev nr. 51-14 Grænseoverskridende transporter
Nyhedsbrev nr. 50-14 Nye IATA bestemmelser om Lithium batterier. Størrelseskrav til mærkning af emballager i alle regelsæt. Klassifikationsgodkendelse af fyrværkeriaffald
2013  
Nyhedsbrev nr. 49-13 Nye lovgivninger og kursuskalender for 2014
Nyhedsbrev nr. 48-13 Rettelser til ADR 2013 og ekstra hold temadage i november, Rettelsesblad 1
Nyhedsbrev nr. 47-13 Temadage om farligt affald og ADR, Program
Nyhedsbrev nr. 46-13 Ny bekendtgørelse nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods
Nyhedsbrev nr. 45-13 Transport af brugte lithiumbatterier og -celler som affald. Notat 5. udgave.
Nyhedsbrev nr. 44-13 Ændringer og skærpede krav i ADR 2013
Nyhedsbrev nr. 43-13 Transport af lithiumbatterier. Se nyhedsbrev nr. 79.
Nyhedsbrev nr. 42-13 Rettelser til ADR 2013. Cantells rettede sider til ADR.
Nyhedsbrev nr. 41-13 Addendum til IATA DGR 54th edition
Nyhedsbrev nr. 40-13 Ny lovgivning pr. 1. januar 2013
2012  
Nyhedsbrev nr. 39-12 Nyt ADR-bevis, udløb af IATA-label og ny IATA DGR 54th edition
Nyhedsbrev nr. 38-12 Farligt gods seminar - Fokus på den nye ADR-Konvention 2013 Invitation til seminar
Nyhedsbrev nr. 37-12 Personalenyt samt ny fortolkning af IBC's med retningspile
Nyhedsbrev nr. 36-12 Ny Sikkerhedsrådgiverbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012
Nyhedsbrev nr. 35-12 Transport af lithiumbatterier og Transport af lithiumbatterier som affald - uaktuelt; se nyhedsbrev nr. 43  (Nyhedsbrev vedr. transport af lithiumbatterier som affald er under udarbejdelse)
Nyhedsbrev nr. 34-12 Ny ADR-kuffert og generel information om uddannelseskrav.
Nyhedsbrev nr. 33-12 Rettelser til ADR 2011.  Cantell's rettede sider til ADR
Beredskabsstyrelsens rettelsesblad nr. 1
2011  
Nyhedsbrev nr. 32-11 Rettelse: Uddannelseskrav ved begrænsede mængder
Nyhedsbrev nr. 31-11 Uddannelseskrav og overgangsordning ved begrænsede mængder - ADR kontra IMDG
VIGTIGT: Se også nyhedsbrev nr. 32-11
Nyhedsbrev nr. 30-11 Miljøfarlige stoffer og transportdokumentet, samt ny IATA DGR 53rd edition
Nyhedsbrev nr. 29-11 Ny bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods
Nyhedsbrev nr. 28-11 Transport af lithiumbatterier - se nyhedsbrev nr. 35
Nyhedsbrev nr. 27-11 Ny hjemmeside
Nyhedsbrev nr. 26-11 ADR-konventionen 2011
Nyhedsbrev nr. 25-11 Brandslukker / kursus i brandslukkertilsyn
Nyhedsbrev nr. 24-11 IATA Nye regler - kursus om de mange ændringer i IATA 52nd edition
Nyhedsbrev nr. 23-11 VIGTIGT - Addendum til IATA Dangerous Goods Regulations 52nd edition
2010  
Nyhedsbrev nr. 22-10 Mærkning af køretøjer med begrænsede mængder
Nyhedsbrev nr. 21-10 Nye regler om begrænsede mængder i ADR
Nyhedsbrev nr. 20-10 Nye transportbestemmelser (IATA og IMDG)
Nyhedsbrev nr. 19-10 Farligt gods-seminar - fokus på ADR 2011
Nyhedsbrev nr. 18-10 Farligt gods-seminar
Nyhedsbrev nr. 17-10 Klassifikation af sprinklervæske
Nyhedsbrev nr. 16-10 Overpakker
Nyhedsbrev nr. 15-10 Transport af lithiumbatterier - se nyhedsbrev nr. 35
2009  
Nyhedsbrev nr. 14-09 Regler for farligt gods på Øresundsbron og oversigt over IATA Ændringer i 51th edition
Nyhedsbrev nr. 13-09 Nye lovgivninger IATA DGR 51th og IMDG Koden amdt 34-08.
Nyhedsbrev nr. 12-09 Kursuskalender for 2010 (download printvenlig kursuskalender her)
Nyhedsbrev nr. 10-09 Rettelsesblad nr. 2 til ADR-konventionen
Nyhedsbrev nr. 9-09 ADR-recertificeringkursus for chauffører med grundkursus og udvidelse til klasse 1 og tank d. 26., 27. og 28. oktober
Nyhedsbrev nr. 8-09 ADR-recertificeringskursus for chauffører med grundkursus og udvidelse til tank - uaktuel 
Nyhedsbrev nr. 7-09 Danmark har underskrevet ny særaftale. Generel liste over særaftaler underskrevet af Danmark. Link til særaftaler.
Nyhedsbrev nr. 6-09 ADR-konventionen 2009 træder i kraft i dag.
Nyhedsbrev nr. 5-09 Ny national bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.
Nyhedsbrev nr. 4-09 Ny national bekendtgørelse forventes i høring i næste uge - uaktuel; se nyhedsbrev nr. 5.
Nyhedsbrev nr. 3-09 Er du klar til de nye mærkningskrav for miljøfarlige stoffer.
Nyhedsbrev nr. 2-09 Nyt "farligt gods"-tillæg ved transport af farligt gods til søs – i nær fremtid.
Nyhedsbrev nr. 1-09 Rettelsesblad udsendt til ADR 2009. Nye mærkningskrav til begrænsede mængder.